a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Grini Mølle

Ved Grini Mølle har det vært kverndrift siden 1686. Huset ble bygget som mølle og sag i 1876. Møllen ble drevet frem til 1904, og flere gårder i østre Bærum malte melet sitt her. Fra 1915 til 1950 drev Løvenskiold kraftstasjon ved Grinifossen. I 1946 startet Hans Sundt Monrad opp møbel- tapetsererverkstedet Hans Sundt Monrad & Co. Noen år senere kjøpte han huset og siden den gang har det vært møbelbutikk, møbeltapetserer og snekkerverksted knyttet til huset. I dag eies huset av aksjeselskapene Movaba AS og Grinifossen AS.