Merknad

Google Geocoding API error: The request was denied.

Firma Eiksmarka skole

 

Postadresse: 
Bærum kommune
Eiksmarka skole
Postboks 700
1304 Sandvika

Eiksmarka skole ble innviet 17. august 1953. Fra gammelt av hadde det vært en såkalt verksskole på Fossum. Den ble bygd i 1804 av kammerherre Peder Anker, som eide Fossum jernverk. Skolen var beregnet på barna til de ansatte på verket. I 1860 bygde baron Wedel-Jarlsberg en ny, fin skolebygning. Denne greide seg godt fram til begynnelsen av 50-årene. I 1952 hadde Fossum skole f. eks. 5 klasser, men alt året etter steg elevtallet fra 79 til over 200. Innflyttingen til Eiksmarkaområdet var begynt.

I 1954 var den nye skolen sprengt. En måtte sende barna med buss til Lysaker og Stabekk Misjonshus.

Da andre byggetrinn stod ferdig i 1956, løste dette problemene midlertidig. I 1958 måtte en nok en gang ty til bussing.. I tillegg ble det nye menighetshuset tatt i bruk som skole. I 1959 ble det derfor satt opp en provisorisk brakke samtidig som gamle Fossum skole var i bruk hele tiden. I 1961 var elevtallet på sitt høyeste. Da hadde skolen 1100 elever fordelt på 40 klasser!

I 1963 ble de siste blokkene på Eiksmarka skole tatt i bruk. Først da fikk skolen eget rom for sløyd, tekstil og heimkunnskapsundervisning og en kunne slutte å bruke den gamle skolen på Fossum.

Ut over i 1970 årene sank elevtallet på skolen. Det lave elevtallet holdt seg fram til begynnelsen av 90-årene. Da steg elevtallet samtidig som SFO krevde plass og 6. åringene begynte på skolen.

Nok en gang ble skolen for liten. Det ble bestemt at en skulle utvide kapasiteten fra 17 til 21 klasser. Det ble vedtatt å rive den midlertidige paviljongene fra 1959, samtidig som at byggetrinn to ble revet og erstattet med et nytt bygg.

 

Høsten 2000 stod den nye skolen ferdig. Skolen fikk 9 nye klasserom, nytt bibliotek og musikkrom, nye grupperom og en ekstra gymnastikksal. Det ble også oppført en bygning med personalrom og kontorplasser or administrasjonen og lærerne. Alle de gamle byggene var pusset opp, bygd om og satt i samme stand som de nye bygningene. En kan derfor trygt si av vi fra høsten 2000 har fått en helt ny og tidsmessig skole på Eiksmarka.

Svein Dyrhaug (rektor)

http://www.eiksmarkaskole.no/index.php?pageID=135

Address

  • Gate: Niels Leuchs vei 56
  • Postnr.: 1359
  • Post sted: Eiksmarka
  • Sted: Bærum

Contact

Kart